Dawn of Defiance

Starten på Slutningen
- Når alt går galt

Sidste gang samlede vi op på en hel kampagne, og plot, historie og system var næsten gået i glemmebogen.

Vi samlede alle investigation trådedene, med alle de leads og alt det chatter der var omkring The Sarlacc Project. Alle tråde førte til Emenci Spire – en bygning under konstruktion, men som tilsyneladende allerede var taget i brug. Alt tydede på, at Emenci Spire ikke bare var centralt i The Sarlacc Project, men også centralt i Inkvisitionens operationer.

Hvor helte brød ind i en af de farligste bygninger i Emperiet, om end ikke med ynde, så med en routine der må indgyde respekt hos selv galaksens bedste infiltrators.

Her befriede de en af historiens største skibdesignere, og hans hold… dem var der desværre ikke meget tilbage af, psykisk!

De gjorde klar til deres vovede flugt ud på byggepladsen, hvor siden af bygningen er åben… da en af elevatorenes kabler begynder at bevæge sig, med en virrende lyd…

View
Grande Finale
Hvordan det hele virkelig sluttede...

Her kommer en beskr.

For træt nu

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.