Darga The Hutt

En Hutt der havde forbindelse til The Sarlacc Project

Description:

Darga the Hutt CL 8
Large Hutt noble 5/scoundrel 2/crime lord 1
Force 3; Dark Side 16
Init +6; *Senses Perception +17
Languages Basic, Bocce, Dosh, Huttese, Neimoidian, Pak Pak, Quarrenese, Rodese, Ryl
————————————————————————————
Defenses Ref 17 (flat-footed 17), Fort 20, Will 26 (31 vs. Use the Force)
hp 50; Threshold 30
————————————————————————————
Speed 2 squares
Melee unarmed +6 (1d6+6)
Ranged blaster pistol +1 (3d6+4)
Base Atk +4; Grp +11
Atk Options Point Blank Shot
Special Actions Fool’s Luck, Impel Ally I, Inspire Confidence, Weaken Resolve
————————————————————————————
Abilities Str 14, Dex 4, Con 13, Int 16, Wis 16, Cha 18
Special Qualities Force resistance, supreme stability
Talents Fool’s Luck, Impel Ally I, Inspire Confidence, Presence, Weaken
Resolve Feats Improved Defenses, Improved Damage Threshold, Linguist, Point
Blank Shot, Skill Focus (Deception, Knowledge [galactic lore],
Perception, Persuasion), Weapon Proficiency (pistols, simple weapons)
Skills Deception +18, Gather Information +13, Initiative +6, Knowledge
(bureaucracy) +12, Knowledge (galactic lore) +17, Knowledge (social sciences) +12, Perception +17, Persuasion +18 (may reroll, keeping the better result), Use Computer +12
Possessions blaster pistol, gaudy jewelry (estimated value of 400 credits)

Bio:

En Hutt med blålig nuance, afskåret fra sin klan, Har en lille Crime Organisation på [[Cato Neimoidia]]. Primært afpresning af lokale butikker, på den ellers fattige krigshærgede broby [[Zarra]]. Han kommer nemt til at kede sig, måske mere end andre Hutts, og selvom intet Hutt Palads kan kaldes Fancy, så er Dargas endnu mindre så.

Hans Palads ses ikke tydeligt når man ankommer, men er koblet sammen af flere gamle købmandsgårde/noble Houses i Zarras fine kvarter. Går man om det rigtige hjørne, og den lille smadrede mur, kommer man til en stor Bronzenium blast door med Hutt Runes(hvilket man vidste hvis man havde Knowledge(Galactic Lore), ellers kunne den have været der altid)

Darga har mange Gammoreans gående rundt i sit palads, alle bevæbnet. Han har også en del Quarren Assasins, der lusker rundt.

Der er mange flere ting at finde ud af Darga og originalerne i hans palads.

Efter at være fordrevet fra sit Palads, tog han til Bespin, med sin yacht Glorious Chariot, for at afslutte en stor handel med Emperiet. Mens han var der kig han under jorden… dybt dybt under jorden. Men til sidst fandt gruppen ham, og da han åbent udfordrede dem til kamp, tog de udfordringen op…

De besejrede ham, og tog The Glorious Chariot som sin egen – nu hedder den The Nevermore

Darga The Hutt

Dawn of Defiance Idless