Dawn of Defiance

The Core of Corruption

-En rejse ind i det mørke centrum af Imperiet

Klar til at tage afsted, begynder modstandfolkene deres rejse mod Imperial Center. De docker ved en rumstation, der er som et stort parkeringshus. Her bliver de mødt af en imperiel tolder, der gennemgår dem som personer, og gennemgår deres skib. Ved at benytte sig af hemmelige identiteter og gode gemmesteder på skibet, slipper de med en bøde på 500 cr. for for kraftige skjold på skibet. De nærmer sig military grade, og er langt over grænseværdien for privatejet skib, men slipper med en bøde og en påtegnelse for at få det rettet, da de jo kommer fra the outer rim, og Kejserens fred og retfærdighed ikke er kommet helt derud endnu.

Nede på planeten skaffer de et sted at sove, der tydeligt bærer præg af, at den dyreste vare på Imperial Center, er plads. De får også snakket med deres kontakt, efter lidt katten efter musen.*

Senere da de vil betale deres bøde, tager de længere op i niveauerne. Kooth bliver udenfor, og bliver vidne til en ubehagelig scene, hvor en Rodian får tæsk af Imperial Peace Keepers.

Comments

Husk at det er en wiki, hvilket vil sige at alle tekster, tilhøre alle! I skal være velkommen til at gå ind i et indlæg og rette eller tilføje. Det er blandt andet et ret skrabet, måske lidt fattig referat jeg har lavet, så hvis nogen vil tilføje lidt farve og give noget mere kød på, så er de mere end velkomne.

The Core of Corruption
 

Eksempelvis der ved * kunne der tilføjes langt flere detajler!

The Core of Corruption
 

lyder som en fantastisk ide Troels.

et kort res over hvad der er for et plot de har igang i ville ikke være dårligt. Jeg var der selvfølgelig ikke, men alligevel tænker jeg “hvad helvede går de og laver???”

The Core of Corruption
Idless

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.