Dawn of Defiance

Jedi-Pirat-Skatte

- What lies beneath

Biblioteket havde været raseret af tidligere indtrængere, og mange datacards var brændt. Hele strukturen i biblioteket var usikker, men gruppen afsøgte området for hvad der var.

De kom ind i et lille rum bag biblioteket, der gemte på meget særegne genstande. Blandt andet en stentavle, hvor deres nye droid fortalte at den var skrevet i det tabte Sith Tounge, undtagen overskriften D-RTH R-V-N.

Mens en gruppe roder rundt i dette lille kammer, opdager dem udenfor at der står en statue, med et lille firkantet hul i midten. De besluttede meget hurtigt at her måtte det jedi artefakt de ledte efter, have været gemt – og statuen er helt klart skåret i halv, med en lightsabre.

Efter mere rumsteren i det lille side-rum, finder de ud af at der sidder noget på væggen – små elektroniske apparater, der ser ud til at være placeret her for nylig: Silent Alarms!

Pokkers!

Straks efter finder de dog en hemmelig dør, ud til en trappe og turen ned til anden niveau er begyndt. Ikke uden en del gnidninger i gruppen. Gnidninger bliver til sammenstød, idet hele trappen falder sammen over dem, man ved hurtig handlen slipper de alle mere eller mindre godt fra det.

Det næste niveau viste sig at være udstyret med en park, og Kooth bruger sine evner indenfor sporing, og fortæller at der har været støvler fra folk i rustning og flere sæt poter.

Efter have clearet næsten hele niveauet finder det dog alligevel det mystiske. En person lukket ind i et force field, beskyttet af en stor fæl firbenet dræber. Efter længere tids beskydning med blasters forstår Kooth at dens skel absorbere skade fra blasters, og trækker derefter sin Slug Thrower og gør det af med den. Med lidt teknisk snilde får de åbnet den force cage der er i rummet, men manden virker fuldstændig knækket – kunne dette være Valins arbejde?

Mens Tal passer på manden, går de andre op til den Med Bay de har spottet på kortet – en efter en går de ind i syge-stuens mørke… for blot at miste kontakten til hinanden, og forsvinde…

Comments

Idless

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.