Dawn of Defiance

Vi kan flyve, vi kan flyve...

Hvor mange gear har en transport?

Heltene er ankommet til Nizon og bliver nu beskudt af en star destroyer og fire V-wings. De går over til plan B, som denne gang ikke er at flygte væk, men at flygte ned på planeten for fuld fart gennem astroidebæltet. Trent presser transporteren (som han kan flyve som en fighter) til det yderste (nogen gange så voldsomt, at Sto må slå til som engineer). Bal flytter astroider ved hjælp af kraften, så Trent får lettere ved at flyve igennem det med høj fart (læs: + 2 til Pilot). Tal-sair bemander en turret og præsterer at skyde 2 V-wings ned. Efter mange runder, jeg mener, efter noget tid, når heltene igennem astroidebæltet og lander i en klippehule et stykke udenfor byen, som Sto anbefaler. Skibet bliver med det samme lukket helt ned, så det ikke udsender signaler. Bal og Tal-sair flytter ved kraftens hjælp sten og sand for at skjule indgangen mens Sto får fixet lidt på skibet, som efterhånden er ret medtaget.

Da det bliver mørkt begiver heltene sig på en to dages gåtur mod byen. Trent har fået samlet sin lobotomizer og hængt den på ryggen. Sto får lov at låne Trents gøb Winona, som hun justerer lidt på under lettere protest fra Trent’s side. Heltene bliver angrebet af et dyr, som faktisk får givet en del skade til Tal især. Trent giver den et par skud med hans nye riffel, og Sto får ligeledes lagt et par rigtigt gode skud ind – faktisk så gode, at Trent bliver imponeret. Tal-sair går i battle-strike på den, og Bal får sendt nogle Force Stun afsted. Det varer ikke længe før kræet flygter med halen mellem benene…

Da det bliver lyst lægger heltene sig til at sove i skjul inden de, når mørket lægger sig igen, bevæger sig videre mod byen for at få opklaret gåden om Nizon…

Comments

tak fore ref.’en

Vi kan flyve, vi kan flyve...
 

yep, hep hey!

Måske lige rigelig meta ;)

Og ja, den har 8 ben, og en KÆMPE hale…

...Troels

Vi kan flyve, vi kan flyve...
Maysen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.