Dawn of Defiance

Fly High

-Byt til nyt.... eller endnu ældre?

Et stor gråt kileformet skib kommer til syne

Tiran: Hvorfor er vi så langt fra Gas Hauleren?
Kaptajn: Et for kort jump, men vi er der om 5 minutter, så det betyder intet…
Tiran: Ikke det…?

2 yacths og to fighters kommer til syne.

Det viser sig, at Emperiet er ved at modtage en stor sending Tibanna gas, solgt af Darga the Hutt, som han har fusket sig til i Cloud City. Der er også et stort transport skib hvilket viste sig at være betalingen: tusindvis a slaver!

Da besætningen på The Nevermore dukkede op, besluttede Emperiet at fjerne alle spor af deres transaktion, og valgte at styrer gastankeren direkte ind i slaveskibet – hellere lade hemmeligheden om The Sarlacc Project gå op i røg sammen med varene, end risikere det for noget gas, og tusind brugte slaver… Så en dødsrute blev plottet ind i gastankeren, og Emperiets nye fighere blev sat ind for at sikre at jobbet blev udført, for Star Destroyeren The Assidious var ikke på skud hold, og ville tage for lang tid om at forkorte afstanden.

Det lykkedes at skyde Gastankeren ned, og destruerer alle TIE Fighters, men The Banshee var nødt til at hoppe væk, på grund af skader på skroget og systemerne. I samme nu, fik slaveskibet kontrollen tilbage, og hoppede til Hyperspace. The Nevermore og hendes fightere skulle også til at hoppe, helt tilbage til The Resurgence… men hvor var det nu, det var?

For at komme af med deres stjålne skib, tog de Tatooine, og fik fat i en af Trents gamle kontakter. Han satte dem i forbindelse med en gruppe af folk, der lige havde en gthroc stående, og de lavdede et hurtigt bytte!

Derefter fløj de hurtigt væk derfra, i deres “nye” fly, med kursen mod Alderaan.

Comments

Idless

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.