Dawn of Defiance

Package delivery and the royal suite

Well, well! We have been busy

På vej mod dem, som Darga har forhandlet med, rammes Bal i hovedet af dampsprøjt og får en let forbrænding i hovedet. Vi ser ulækre ”Mynox’s” sidde på en tank. To Ugnaughts arbejder ved tanken med at forbinde en slange til denne. Vi går ”causualt” ind i den dampfri hal. Vi bliver opdaget og bedt om at forlade området af en tungt bevæbnet (i et gasfyldt område!!!) lille gut. Han siger, at han ikke aner noget om Darga og retter våbnet mod os, da Tal-sair forsøger at presse ham for oplysninger. Det hjælper ikke, at Tal-sair oplyser ham om våbenloven….Tal-sair skifter taktik, og siger, at vi er bekendte af Darga. Dette gør ikke det store indtryk, men vi finder dog ud af, at Dargas eneste forbindelse hertil åbenbart er et kontonummer. Tal-sair forsøger igen at true sig til oplysninger, hvilket resulterer i, at situationen bliver noget tilspidset. Utroligt nok lykkedes det dog Tal-sair at overbevise den lille fyr om, at vi ikke er ude på ballade, og den lille gut giver os kontonummeret i bytte for Tal-sairs comlinknummer. Han lover at informere Darga om, at vi gerne vil i kontakt med ham, hvis de skulle mødes. Vi trækker os tilbage i god ro og orden.

Udenfor reparerer Ara den ødelagte computer, så Markin kan undersøge kontonummeret. Det viser sig at kontoen er oprettet i en af Coruscants store banker. Ara og Tal-sair udstyres med recorders og sendes tilbage til hallen, for at skaffe beviser for de ulovlige aktiviteter. Desværre kommer Ara til at trigge en dampudløsningsmekanisme, og undgår kun at blive opdaget, da Tal-sair benytter sit hokus-pokus til at skabe en afledningsmanøvre. Det lykkedes dem dog ikke at slippe ubemærket væk, da Tal-sair bliver opdaget, mens han løfter Ara op på en af tankene vha. noget mere trylleri. Desperat tyr Tal-sair til ”The Dark Side” og får uanede hoppeevner, med hvilke det lykkedes ham at redde både sig selv og Ara ud af kniben. Ara er uskadt, men lettere rystet over oplevelsen. Tal-sair er blevet ramt i siden, men Bal får ham hurtigt lappet sammen.

Tilbage på skibet gennemser gruppen optagelserne fra hallen, da Crash afbryder med besked om, at der foregår noget interessant. Det viser sig at for 1 time siden ankom en imperial stardestroyer (Asideus) i systemet i selskab med et andet skib (Shaggles of Nison). Markin mener, at Shaggles of Nison tilhører Darga. Bespin sender et skib ud, for at møde de nyankomne, men 20 min efter ankomst forlader Asideus systemet efter at havde afsendt en shuttle mod Bespin. Der har været noget enkrypteret kommunikation mellem Asideus og Shaggles of Nison, men ikke noget, som Crash har kunnet optage. Da gruppen kommer til kontrolrummet har skibet fra Bespin fået kontakt til Shaggles of Nison. Kort efter foretager Shaggles of Nison et hyperjump ud af systemet, som vi ikke når at få tracet. Crash overvåger skibet fra Bespin, og vil forsøge at trace dette, hvis det også laver et jump.Vi beslutter os for, at forsøge at finde ud af noget, om den imperielle shuttle. Bal kører Markin ned til en cloud-car udlejning, så Markin kan prøve at lokalisere, hvor shuttlen er.

Imens går Trent, Tal-sair og Ara ned til Guild of Palament, og præsenterer dem for filmoptagelserne og få videre instrukser. Her slutter Bal sig til dem. Filmen udløser en ophedet diskussion mellem de to Ugnaughts, men det lykkedes at få instrukser af dem. Vi skal bringe lovbryderne til dem.

Trent, Bal, Tal-sair og Ara beslutter sig få at udføre missionen med det samme, og lægger en slagplan. Plan A: Start blasting. Plan B: Start blasting! Da vi ankommer til hallen, er den desværre forladt.

Markin befinder sig samtidigt i luften, hvor han forsøger, at komme i nærheden af nogle interessante skibe.

Resten af gruppen får, vha det universielle sprog penge, lokaliseret de undslupne Ugnaughts til et nærliggende kælderrum. Ara sættes til at bevogte vinduerne, mens de tre andre sparker døren ind og iværksætter planen. Det lykkedes Bal at få fat i våben til Trent, hvilket gør planen mere effektiv. Efter en kort, men intens kamp, der bla involverede diverse værktøj og nævekampe, overmander gruppen Ugnaught’sne. De bliver sendt til Guild of Parlament som pakkepost.

Nu udstyret med stunbatton (Bal) og blasterriffel (Trent), mødes vi med parlamentet og modtager noget info som belønning for vores indsats. Det viser sig, at de kriminelle Ugnaughts har stjålet gas og solgt den til Darga. Darga har så solgt det videre til for parlamentet ukendte personer. Dette har stået på gennem en længere periode. Vi får også at vide, at Darga pt er på Bespin, hvor han under dække af turneringen skal afslutte en stor handel (et helt tankskib gas) med de folk, som han har videresolgt gassen til. Vi bliver anbefalet at opsøge ”The Jurrigt Bespin Hotel”, hvor mange af spillerne i turneringen holder til.

Markin er blevet træt af at være luftbåren og lander nogenlunde pænt, hvilket resulterer i, at han ikke længere vil kunne leje cloud-cars ved det firma…. Markin vælger bare at fortsætte med den cloud-car som han allerede har lejet, og sætter kursen mod ”The Banshee”. Her samles hele gruppen.

Vi opsøger hotellet, der viser sig at være meget fornemt. Bal genkender en nobelt udseende fyr, der opfører sig ubehøvlet overfør en anden gut. Han er omgivet af 6 bodyguards, hvor Trent, Tal-sair og Ara bemærker, at der er en usædvanlig lighed mellem fire af disse. Ja, de ligner faktisk hinanden så meget, at de må være firlinger…... Trent råber en bemærkning om deres opførsel efter dem, mens Bal benytter sit hokus-pokus til at vælte den noble fyr. Dette udløser yderst professionelle og imponerende reflekser fra bodyguards, hvilket udløser anerkendende nik fra Markin, men også den noble fyr virker overraskende kompetent. Markin er især blevet imponeret af en kvindelig bodyguard, med et sværd, og forsøger at forhøre sig om hende. Det ser dog ikke ud til, at personalet på stedet overhovedet ved, hvem han taler om…..

Tal-sair henvender sig i receptionen, og beder om hotellets dyreste værelse. Det viser sig at være en Royal suite med city-view og fri roomservice til 14.000 credits. Tal-sair rækker receptionisten et kort, vinker til ham og udbryder: ”Det virker fint!”, hvilket receptionisten tilsyneladende er enig i. Resten af gruppen falder ind i forskellige roller.

Bal: Tjener/butler. Ara: ”købt” pige? Markin: Skjald. Trent: ”købt” fyr/bedste ”ven”/ mannservant

Værelset er ganske behageligt. Under indkvarteringen fortæller Bal, at han har mødt den noble herre før.

Comments

Idless

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.