Dawn of Defiance

A windy Showdown

Sådan fanger man en forbryder

Efter at være kommet udenfor, troede gruppen at de havde klaret at komme væk!

Men der stod Igren Demos, og hans bodyguard. Darga the Hutt var stukket af, og Igren havde besluttet at stoppe disse would be heros.

Efter en hård kamp, hvor Trent, Bal og Markin blev sendt i gulvet og mistede bevidstheden, fik Ara og Tal-Sair tvunget Igren i gulvet… men først efter at hans bodyguard havde betalt med sit liv.

De kom dog alle, om end medtaget, til The resurgence. Her kom de, og Denia på hospitalet.

Comments

Idless

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.